PELENKA.HU NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A Pelenka.hu oldalt üzemeltető Webshop Global Kft. nyereményjáték játékszabályzata
   

Szervező: A Webshop Global Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48.) (a továbbiakban: „Webshop”)

A játék helye: Pelenka.hu weboldal
oldal: https://www.pelenka.hu/

Időtartam: 2018. augusztus 1-31. 12 óra

Nyeremény: 2 db koncertjegy a szeptemberi Ricky Martin koncertre

Nyertesek kihirdetésének helye: a nyertes neve a Pelenka.hu oldalon kerül kihirdetésre

Nyertesek értesítése: a nyerteseket emailben is értesítjük 2018. szeptember 1-ig.

 

 1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Webshop tagjait, a Webshop munkatársait, valamint közeli hozzátartozóikat.
 2. A Játékban résztvevők jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 3. A Játékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki minimum 2 alkalommal vásárol a megadott határidőn belül a Pelenka.hu webáruházban. Minimális költségkeret nincs megszabva. A Játékban minden teljes értékű vásárló bekerül a sorsolásba. A teljes értékű vásárló kiegyenlíti a megrendelés összegét és átveszi a csomagot.
 4. Kivételes esetben a Szervező eltérhet a sorsolás időpontjától, bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezése esetén; erről a sorsolás előtt tájékoztatás történik a Webshop oldalán. A sorsolás elmaradhat, amennyiben nem érkezik egyetlen teljes értékű vásárló sem, illetve egyéb, a Webshop kívül álló okok miatt is.
 5. A sorsolás a random.org (https://www.random.org/) nevű, az interneten elérhető alkalmazással történik, amely egy regisztráció nélkül használható program, ami nem ment el adatokat. A program nem befolyásolható, és a játékos sorszámát véletlenszerűen választja ki.
 6. A nyertes neve a Pelenka.hu oldalon kerül kihirdetésre, kivéve a 4. pontban említett alkalmakkor. A nyertes, nyereményével rögzítésre kerül egy adattárban, a visszakövethetőség érdekében.
 7. Az átvétel feltétele, hogy a nyertes beküldje az adatait, mely adat továbbításra kerül a Webshop ügyfélszolgálata számára. A magyar reklámtörvény (2008.évi XLVIII. tv.) értelmében el kell kérnünk postai elérhetőségedet is, amelyet a vonatkozó adatvédelmi törvény szerint bizalmasan kezelünk. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen, vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.
 8. A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget a sorsolást követő 3 napon belül, és a nyeremény érvényesítése/átvétele/igénybevétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyeremény nyerteshez való eljuttatásáról a Szervező gondoskodik.
 9. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, valamint a Játékosok által megadott elérhetőségek hiányosságából/hibájából adódó problémákért (pl. névelírás, hibás e-mail cím, rossz postacím, stb.) a Webshop felelősséget nem vállal.
 10. A Webshop kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igény vonatkozásában, a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Webshop továbbá nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Webshop hivatalos oldala, levelezőrendszere, a játék oldala rajta kívül álló okból időszakosan nem érhető el, vagy hibásan működik.
 11. A Webshop fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
 12. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Webshop számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Webshop a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
 13. Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a Webshop adatbázisába bekerüljön és azokat minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége során marketing célú hírlevél küldésére felhasználjon – mindaddig, amíg a Játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Webshop számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát a Webshop kézhez nem veszi. A Webshop második fél számára a megadott adatokat nem szolgáltatja ki, és a Személyes Adatok Kezelésére vonatkozó törvényi előírásokat betartja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 14. A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.
 15. A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetőek: hello@pelenka.hu